Zajęcia dodatkowe

Naszym uczniom oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych. Zajęcia te nie wiążą się z żadnymi opłatami.

 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum:

 

DODATKOWE ZAJĘCIA Z MATEMATYKI

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- JĘZYK ANGIELSKI

- JĘZYK HISZPAŃSKI,

- FIZYKA

 

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE

KÓŁKO FILMOWE

GAZETKA SZKOLNA

ZESPÓŁ WOKALNO-MUZYCZNY

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów liceum:

 

KÓŁKO TEATRALNE

KÓŁKO PLASTYCZNE

KLUB FILMOWY

GAZETKA SZKOLNA

WSPÓŁPRACA Z TEATREM NN

ZESPÓŁ WOKALNY-MUZYCZNY

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

 

DODATKOWE ZAJĘCIA Z

- JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO,

- MATEMATYKI

- FIZYKI

 

JĘZYK ANGIELSKI W INFORMATYCE

ELEMENTY PRAWA I EKONOMII PO ANGIELSKU

JĘZYK ANGIELSKI Z NATIVE SPEAKEREM