Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2017-2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych

w roku szkolnym 2017/2018

 

13 października (piątek) – Święto Edukacji Narodowej

20 kwietnia (piątek) – egzamin gimnazjalny – język obcy

30 kwietnia (poniedziałek)

2 maja (środa)

4, 7, 8 maja (piątek, poniedziałek, wtorek) – matura

1 czerwca (piątek) – po Bożym Ciele

 

Ferie

 

23 – 31 grudnia – Boże Narodzenie

29 stycznia – 11 lutego – ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia– Wielkanoc

22 czerwca – koniec roku szkolnego

 

Spotkania z rodzicami

 

11 września, 11 grudnia, 19 lutego, 21 maja.