Zarząd i Dyrekcja

Organem prowadzącym Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie jest  „Prosperidad” sp. z o.o. reprezentowana przez Marka Czerneckiego.

Dyrektor

mgr Andrzej Cywiński

 

Wicedyrektor

mgr Robert Sędzielewski,

absolwent filozofii przyrody nieożywionej KUL i matematyki UW, egzaminator maturalny OKE, autor statystycznego programu badawczego – innowacja w nauczaniu matematyki.