Zarząd i Dyrekcja

Organem prowadzącym Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie jest  „Prosperidad” sp. z o.o. reprezentowana przez Dorotę Gołębiowską i Jacka Gołębiowskiego.

Dyrektor

mgr Robert Sędzielewski,

absolwent filozofii przyrody nieożywionej KUL i matematyki UW, egzaminator maturalny OKE, autor statystycznego programu badawczego – innowacja w nauczaniu matematyki.

Wicedyrektorzy

mgr Ewa Heromińska-Sokołowska ,

absolwentka biologii UMCS, studia podyplomowe z zakresu chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Certificate in Advanced English, wieloletni wychowawca i nauczyciel biologii i języka angielskiego.

mgr Marta Kamińska,

nauczyciel matematyki ze specjalnością zastosowania matematyki, terapeuta pedagogiczny zajmujący się osobami dotkniętymi dysleksją, ma licencjat filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej, wolontariuszka Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz fundacji Przygoda z edukacją w Warszawie.