Zarząd i Dyrekcja

Organem prowadzącym Liceum Śródziemnomorskie jest  „Prosperidad” sp. z o.o. reprezentowana przez Marka Czerneckiego

Dyrektor
mgr Andrzej Cywiński
tel. 605780946

Wicedyrektor
mgr Robert Sędzielewski
tel. 605559101