Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Robert Sędzielewski – matematyka, przyroda

Absolwent filozofii przyrody nieożywionej oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, studiował na wydziale elektrotechnicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, jest egzaminatorem OKE, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej, opracował i wdrożył innowację dydaktyczną statystyczny program badawczy do realizacji na lekcjach matematyki w gimnazjum i liceum.

Uczył w szkołach podstawowych nr 2 i 31 w Lublinie, w latach 1995 – 2001 był zastępcą dyrektora Pallotyńskiego Liceum, a następnie również Gimnazjum im. S. Batorego w Lublinie, organizował Pallotyńskie Gimnazjum, był pomysłodawcą programu trzyletniego liceum opartego na systemie fakultetów, od 1. 02. 2008 r. dyrektor Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskiego.


Wicedyrektorzy

mgr Marta Kamińska

Magister matematyki ze specjalnością zastosowania matematyki, terapeuta pedagogiczny zajmujący się osobami dotkniętymi dysleksją, ma licencjat filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej, wolontariuszka Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz fundacji Przygoda z edukacją w Warszawie.

mgr Ewa Heromińska-Sokołowska – biologia, język angielski

Absolwentka biologii UMCS, studia podyplomowe z zakresu chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Certificate in Advanced English, wieloletni wychowawca i nauczyciel biologii i języka angielskiego.


Religia

o. Stanisław Nowak

absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym O.O. Dominikanów, zakończonych pracą magisterską obronioną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jest duszpasterzem akademickim w Lublinie. W naszej szkole uczy religii w klasach IIA i IIIA liceum.

s. Magdalena Kusior

Dominikanka Matki Bożej Różańcowej. Absolwentka zootechniki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz teologii KUL. Doktorantka w Instytucie Duchowości KUL. Pisze rozprawę pt: „Eschatologiczny charakter życia duchowego według Józefa Ratzingera”. W naszej szkole uczy religii w klasach: 7a szkoły podstawowej, 2a i 2b gimnazjum, oraz IA liceum.

ks. Mirosław Matuszny

Absolwent teologii KUL oraz uniwersytetu Ateneo Romano della Santa Croce w Rzymie, nauczyciel dyplomowany, członek zarządu Fundacji „Opoka” powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski, pasjonat języka i kultury włoskiej, specjalizuje się w wykorzystywaniu najnowszych technologii w katechezie, twórca i autor bloga www.matuszny.opoka.org.pl


Język polski

mgr Iwona Rodak

Absolwentka filologii polskiej  oraz prawa KUL, nauczyciel dyplomowany, czynny egzaminator maturalny i gimnazjalny OKE, przez 16 lat pracowała w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Lublinie, w latach 1996 – 1998 redaktor czasopisma „Rota” wydawanego przez Fundację Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza i współpracownik Katolickiego Radia Lublin.

mgr Marta Jedliczko-Malik

Absolwentka filologii polskiej KUL, poetka – autorka 5 książek poetyckich. Opiekunka Teatru Bardzo Amatorskiego. Ma doświadczenie w pracy we wszystkich typach szkół, jej uczniowie są laureatami konkursów literackich. Publikuje teksty w pismach polonistycznych. Miłośniczka poezji Czesława Miłosza i wielu innych spraw świata tego i tamtego.

dr Piotr Kalwiński

Absolwent filologii polskiej KUL. W latach 2005 – 2010 pracował jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum. W roku 2015 ukończył studia doktoranckie. Obecnie łączy pracę na uczelni (KUL) z obowiązkami polonisty. Interesuje się problematyką czytelnictwa uczniów.


Język angielski

mgr Tomasz Kęska

Absolwent geografii i filologii angielskiej UMCS, uczy języka angielskiego od przeszło 10 lat. Pracował w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum i liceum, egzaminator OKE w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

mgr Henryk Polak

Absolwent filologii angielskiej UMCS, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny OKE,  pracuje również w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie, prowadzi szkolny zespół muzyczny, który występuje podczas różnych imprez szkolnych i pozaszkolnych.

mgr inż. Agata Gniecka-Caban – informatyka, język angielski

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej UMCS, doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMCS w zakresie neofilologii (językoznawstwo, lingwistyka kognitywna), inżynier informatyki,  tłumacz tekstów specjalistycznych z języka angielskiego i niemieckiego, lektor języka polskiego jako obcego.


Język hiszpański

mgr Piotr Wasilewski

Egzaminator DELE, egzaminator TELC, nauczyciel mianowany, asystent w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL, koordynator  jedynego w Polsce Centrum Egzaminacyjnego madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, specjalizuje się w nauczaniu języka hiszpańskiego w handlu i biznesie. Jego pasją jest turystyka górska.

mgr Jan Wasilewski

Umiejętności językowe zgłębiał podczas studiów w Polsce, a także w Hiszpanii, m. in. podczas rocznego pobytu w Salamance – stolicy języka castellano, gdzie odbył ponad 1200 godzin zaawansowanych kursów językowych. Znajomość języka potwierdza certyfikat DELE Superior C2. Ma sześcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi jako lektor języka hiszpańskiego. Jego pasją jest wiedza o Hiszpanii, a także dydaktyka i metodyka nauczania języka hiszpańskiego.

mgr Justyna Olik

Absolwentka Filologii Iberyjskiej UMCS. Język hiszpański doskonaliła podczas studiów na Uniwersytecie Valladolid i na Uniwersytecie Rey Juan Carlos w Madrycie. Jej pasją jest kultura i języki krajów Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Południowej. Interesuje się także tańcem i kulturą ludową, jest członkiem Zespołu Tańca Ludowego UMCS.


Historia, WOS

dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

Historyk, specjalista z historii powszechnej i historii Polski XX w., Dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, autor licznych publikacji poświęconych historii najnowszej Hiszpanii i historii polskiej emigracji. Uczestnik i organizator kilkunastu konferencji międzynarodowych w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA.

dr Fabian Tryl – historia, wos

Absolwent Instytutu Historii KUL z uprawnieniami do nauczania wos -u, nauczyciel z zamiłowaniami naukowymi (dotyczącymi zwłaszcza zagadnień związanych z historią religii na starożytnym Bliskim Wschodzie).

mgr Mariusz Matlingiewicz – historia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwent Instytutu Historii KUL, ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel dyplomowany. Z sukcesem przygotowywał i nadal przygotowuje uczniów do konkursów historycznych organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty (w ubiegłym roku naszą szkołę prezentował Bartek Kaczorowski, który otrzymał tytuł laureata). Przygotowani przez niego uczniowie czterokrotnie, na szczeblu wojewódzkim, wygrali konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Euro Quiz. Corocznie organizuję  wyjazdy edukacyjne dla młodzieży (Norwegia, Szkocja, Irlandia, Węgry, Chorwacja). W latach 1999 – 2011 pracował w Pallotyńskim Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. Charytatywnie współpracuje z fundacją senatora St. Gogacza  Polacy – rodakom.

mgr Sylwester Śmiech

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku historia. Doktorant, członek komitetów organizacyjnych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących prawa, społeczeństwa i historii. Organizator i koordynator inicjatyw obywatelskich i kulturalnych. Zainteresowania: historia, społeczeństwo obywatelskie, prawo, polityka.


Matematyka

mgr Marta Kamińska

Magister matematyki ze specjalnością zastosowania matematyki, terapeuta pedagogiczny zajmujący się osobami dotkniętymi dysleksją, ma licencjat filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej, wolontariuszka Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz fundacji Przygoda z edukacją w Warszawie.

mgr Robert Winiarczyk

Absolwent matematyki UMCS, nauczyciel dyplomowany. Ukończył także studia podyplomowe Informatyka w szkole. Lubi literaturę fantastyczno-naukową. Interesuje się historią i kulturą USA, zastosowaniem nowoczesnych form technologii w nauczaniu matematyki, a także koszykówką i żeglarstwem.


Fizyka

mgr Anna Kazańska

Absolwentka fizyki UMCS, nauczyciel mianowany, egzaminator OKE – egzamin maturalny i gimnazjalny, z sukcesem przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki, zainteresowania, to literatura i psychologia, a także turystyka piesza, zwłaszcza górska.


Chemia

mgr Sylwia Wieczorek

Absolwentka chemii UMCS, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny OKE, studia podyplomowe „Ochrona środowiska” (Uniwersytet Warszawski) i „Przyrodoznawstwo” (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

mgr Ewa Banasiuk-Chęcińska

Absolwentka chemii UMCS, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, ukończyła studia podyplomowe uprawniające do nauczania podstaw przedsiębiorczości i matematyki.


Biologia

mgr Beata Zacharzewska

Absolwentka UMCS Wydziału Biologii i nauki o Ziemi. Ukończyła studia podyplomowe z przyrody i podstaw przedsiębiorczości. Posiada certyfikat PCE z języka angielskiego. Uwielbia biologię i pracę z młodzieżą, lubi podróże.

mgr Ewa Heromińska-Sokołowska – biologia, język angielski

Absolwentka biologii UMCS, studia podyplomowe z zakresu chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Certificate in Advanced English, wieloletni wychowawca i nauczyciel biologii i języka angielskiego.


Geografia

dr Marcin Siłuch

Doktor Nauk o Ziemi, adiunkt w Pracowni Geoinformacji UMCS, prowadzi zajęcia przygotowujące do matury z geografii, konsultant podręczników przygotowujących uczniów do matury, interesuje się turystyką aktywną i kwalifikowaną.

mgr Paweł Kotuła

Absolwent geografii UMCS, egzaminator maturalny OKE, nauczyciel mianowany, studia podyplomowe Kształcenie w integracji uczniów niepełnosprawnych na UMCS.


Informatyka

mgr inż. Agata Gniecka-Caban – informatyka, język angielski

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej UMCS, doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMCS w zakresie neofilologii (językoznawstwo, lingwistyka kognitywna), inżynier informatyki,  tłumacz tekstów specjalistycznych z języka angielskiego i niemieckiego, lektor języka polskiego jako obcego.


Plastyka, WOK

mgr Dominika Sergiej – WOK, plastyka, zajęcia artystyczne

Absolwentka filologii angielskiej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych UMCS  oraz wydziału sztuki i komunikacji na Uniwersytecie Rennes 2 we Francji, kuratorka i organizatorka licznych wystaw malarskich, graficznych i fotograficznych w Lublinie, Rennes i Budapeszcie, doktorantka historii sztuki KUL, odbyła roczny staż w Sandown High School oraz Middle Lake School w Wielkiej Brytanii 2001/2002, ukończyła wydział malarski w Students League of New York w Stanach Zjednoczonych 2007. Jej prace fotograficzne były prezentowane w Galerii Wigwam  w 2004 roku w Rennes (Francja). W  2005 roku wygrała konkurs fotograficzny miasta Rennes. Swoje prace pt. Francja polska, Polska francuska prezentowała w Galerie de laMaison Internationale w Rennes (Francja).W roku 2007 obroniła pracę dyplomową  składającą się z cyklu 27 fotografii wykonanych w 5 krajach pt. Miejsca – niemiejsca, w roku 2012  fotografia otworkowa wykonana w ramach działalności Grupy Projekt reklamowała wystawę w Centrum Promocji Województwa Lubelskiego pt. Miasto bez obiektywu – Kazimierz  Dolny nad Wisłą, w 2010 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym pt. Nowy Jork wobiektywie  zorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, w 2013 praca malarska pt. Człowiek została zaprezentowana na wystawie grupowej w Budapeszcie, w której uczestniczyło 10 przedstawicieli z 10 różnych krajów Europy m. in. Wielkiej Brytanii, Słowenii, Rumunii, Niemiec.


Wychowanie Fizyczne

mgr Alicja Stadnicka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.  Nauczyciel dyplomowany.  Instruktor rekreacji fizycznej i lekkiej atletyki.

mgr Maciej Kleszcz

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, nauczyciel kontraktowy, instruktor piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, narciarstwa zjazdowego, posiada uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, trener piłki nożnej dzieci w grupie wiekowej 5-8 lat w CampiSportivi Soccer Academy, szczególnie interesuje się piłką nożną i narciarstwem.


Pedagog

mgr Jolanta Lech

Nauczyciel mianowany, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, instruktor i realizator programów profilaktycznych z profilaktyki uzależnień, propaguje zdrowy styl życia.


Filozofia

mgr Patrycja Mikulska

Absolwentka Wydziału Filozofii KUL, studia w Międzynarodowej Akademii Filozoficznej w Księstwie Liechtenstein, członek zespołu redakcyjnego interdyscyplinarnego kwartalnika naukowego „Ethos” wydawanego przez Instytut Jana Pawła II na Wydziale Filozofii KUL, tłumacz języka angielskiego i włoskiego, egzaminator maturalny z języka angielskiego.